Legile europene şi româneşti în vigoare menționează obligativitatea livrării informațiilor scrise în format alternativ, inclusiv Braille, atunci când acestea sunt solicitate de utilizatorii nevăzători.
Putem tipări la cerere în format Braille următoarele tipuri de documente:

  • cărți și broșuri;
  • manuale de utilizare;
  • meniuri de restaurant;
  • oferte comerciale;
  • extrase de cont;
  • contracte;
  • materiale educative;
  • orice documente text;
  • hărți sau diagrame tactile.

În general, putem converti, corecta și tipări aceste tipuri de documente atunci când avem ca sursă documente de tip doc, docx, RTF și PDF. Pentru orientarea generală o coală de tip A4 vă fi tipărită pe circa 4 pagini Braille. Materialele tipărite în Braille pot fi legate și copertate la cerere, dacă e nevoie să fie prezentate în acest mod.


Pentru informații suplimentare și cotații de preț contactați-ne.

*Photo by Julia Freeman-Woolper from FreeImages