Un web developer responsabil va avea întotdeauna în vedere nevoile persoanelor cu dizabilități atunci când construiește un website sau aplicație web. Prin urmare, acesta va fi la curent cu documentația WCAG referitoare la accesibilitate, și va ști cum să aplice respectivele recomandări.

Adeseori, în multitudinea de configurații de computer, browsere și tehnologii de acces se poate întâmpla ca accesul să fie limitat sau complet blocat la anumite resurse online. Așadar, ne propunem prin acest curs să învățăm web developer-ul cum să construiască site-uri sau aplicații web prietenoase cu screen readerele pe diferite platforme desktop sau mobile.

Neatenția la normele de accesibilitate ale Java Script, sau lipsa descrierii pentru imagini, pot pune utilizatorul nevăzător de cititor de ecran în situația să nu poată folosi pe deplin un site sau serviciu online. Etichetarea corectă a formularelor, adăugarea de text alternativ la imagini, cât și afișarea corectă a instrucțiunilor când acestea sunt necesare este vitală pentru un site screen reader friendly.

De pildă, dacă la completarea unui formular erorile nu sunt clar menționate, nu doar vizual, dar și prin text, nevăzătorul nu vă putea corecta corespunzător eroarea.
Mesaje de genul “Corectați câmpurile marcate cu roșu” nu vor avea nici o însemnătate pentru un nevăzător deoarece ele sunt evazive. Cititorul de ecran nu va citi culoarea de fundal a unui câmp de text sau reprezentările grafice ale acestuia. Se impune afișarea unei erori care să dea instrucțiuni clare atât cu privire la locația din formular unde modificarea e cerută, cât și menționarea tipului de conținut ce necesită inserat. O recomandare de bun simț este aceea de a urma eventual mai întâi cursul Introducere în tehnologiile de acces în care puteți învăța printre altele și folosirea bazică a unui cititor de ecran și navigarea doar cu tastatura.

Astfel, o bună bază de cunoștințe legate de accesibilitate și aptitudinea de a folosi cel puțin la nivel de începător un screen reader vă vor pune în poziția de a vă evalua singur propriile pagini web create având un cititor de ecran pornit. Dacă puteți parcurge aceleași linkuri și pagini folosind doar tastatura și feedback-ul prin vorbire înseamnă că aveți un dejaun site screen reader friendly.


Dacă vreți să știți când vom ține aceste cursuri online, sau dacă vreți să le programați pentru organizația dvs la locația dvs, doar contactați-ne.

*Photo by Francisco Jacquier on Unsplash