Formatele alternative de documente sunt de asemenea o cerință legală la ora actuală pentru instituții publice dar și pentru prestatorii de servicii.

Astfel, dacă un utilizator cere un desfășurător de convorbiri telefonice, un extras de cont sau o copie de contract într-un format audio sau Braille, sau chiar tipărit cu litere mari, entitatea respectivă este obligată legal să furnizeze formatul cerut, conform regulilor europene în vigoare.


Prin urmare, suntem pregătiți să tipărim manuale, cărți de instrucțiuni, meniuri de restaurant și orice alt tip de document sau material de informare. Diagramele și hărțile tactile pot fi de asemenea o necesitate pentru unele situații când cerințele educaționale sau de orietare ale persoanei nevăzătoare cer acest lucru. Documentele digitale de asemenea trebuiesc corect formatate și afișate, nu doar din punct de vedere al contrastului, dar și al lizibilității și accesibilității acestora cu cititoarele de ecran. Materialele educative bogate în conținut vizual pot deveni inpracticabile de nevăzătorii ce folosesc cititoare de ecran, deoarece informații importante din curs/manual sunt inserate în imagini sau diagrame ce nu pot fi citite corespunzător de software-ul de accesibilitate.

Toți marii giganți ai internetului, și în special cei ce au de a face cu documentele, cum ar fi Adobe, Google sau Microsoft pun la dispoziție materiale informative referitoare la producerea de documente accesibile, iar fiecare din ele are unelte de testare/corectare a accesibilității incorporat în software. Însă din păcate, realitatea dovedește că ele sunt foarte puțin sau deloc folosite. Există încă multe birouri care practică total inacceptabila metodă a scanării unor coli de hârtie conținând informații importante, gen contract, înțelegeri, informații medicale, termene de plată, iar o imagine scanată a acestora ajunge să fie lipită într-un document pdf gol. Astfel, un cititor de ecran nu poate citi textul din imagine, chiar dacă pentru cei ce văd imaginea afișează conținutul clar.


Putem să ne ocupăm de documentele dvs în bulk, în sensul să le accesibilizam, ori putem pregăti personalul dvs în vederea învățării producerii de documente perfect accesibile. Pentru informații despre accesibilizarea documentelor sau pentru pregătirea personalului pentru integrarea accesibilităţii în procesele de business vă rugam să ne contactați.

*Photo by Sharon McCutcheon on Unsplash